• Slider1
  • Slider2
  • Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider6
  • Slider7
  • Slider8
Over ons         Disclaimer        Contact

Over de arbodienst

Een Arbo-dienst adviseert over hoe arbeidsomstandigheden het beste ingericht kunnen worden opdat arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim beperkt of zelfs voorkomen wordt.

Een Arbo-dienst ondersteunt werkgevers onder andere bij verzuimbegeleiding, bij de toetsing van de RI&E en voert onderzoek en keuringen uit. Een Arbo-dienst helpt werkgevers bij het maken van reïntegratieplannen voor werknemers die langere tijd ziek zijn.

Wat doet een Arbo-dienst?

De verplichting voor werkgevers om een gecertificeerde Arbo-dienst in te schakelen bestaat niet meer. De wettelijke Arbo verplichtingen vereisen echter een specifieke deskundigheid waar werkgevers in de meeste gevallen niet over beschikken. Een Arbo-dienst helpt werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.

Een Arbo-dienst ontlast de werkgever van zijn taken op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en reïntegratiebegeleiding.

Waarom een Arbo-dienst?

De kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers moeten wettelijk gedragen worden door de werkgever. Beperking van de duur en de frequentie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kan veel kosten besparen. Arbo-diensten helpen hierbij.

Een Arbo-dienst kan ondersteuning bieden bij en adviseren over arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Samen met de werkgever wordt een arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid opgesteld met daarin een plan van aanpak om de duur en frequentie van verzuim te beperken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Verzuimverzekerd is een platform over verzuimverzekering. Een offerte wordt op maat gemaakt. Het platform en haar adviseurs hebben geen belangen bij verzekeraars. Een advies om niet te verzekeren tegen verzuim is dus net zo gemakkelijk gegeven als om dit wel te doen.