• Slider1
  • Slider2
  • Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider6
  • Slider7
  • Slider8
Over ons         Disclaimer        Contact

Gevolgen voor werknemer na 2 jaar

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid volgt keuring UWV: Het UWV bepaalt de mate van restverdiencapaciteit van de werknemer. Bij een loonverlies van tenminste 35% valt de werknemer onder de WIA. De WIA bestaat uit twee regelingen: WGA en IVA. 

Wet

WIA

WIA(WGA)

WIA (IVA-regeling)

Arbeidsongeschiktheid < 35%

Arbeidsongeschiktheid  35 tot 80%

Arbeidsongeschiktheid  80 tot 100%

Uitkering

Geen uitkering. De werknemer blijft bij werkgever in dienst. De werkgever houdt reintegratieverplichting. Is reïntegratie niet mogelijk, dan kan de werkgever eventueel een ontslagvergunning aanvragen.

Loongerelateerde uitkering (max 38 maanden).Hoe lang men deze uitkering krijgt hangt of van het arbeidsverleden. Hierop aansluitend krijgt men een loonaanvulling als men voldoende werkt en in het geval dat men niet of onvoldoende werkt een vervolguitkering. Hoofdregel hierbij is: hoe meer men werkt hoe hoger het inkomen is.

70% van het laatstverdiende loon; tot maximaal het maximum dagloon.

Instantie

UWV

UWV

Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid zijn er verzekeringsoplossingen mogelijk. Klik hier.