• Slider1
  • Slider2
  • Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider6
  • Slider7
  • Slider8
Over ons         Disclaimer        Contact

Welke verzuimverzekering

Voor ziekteverzuimpolissen bestaan twee basisdekkingsvormen.

 

Conventioneel: een conventionele verzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in tijd (wachtdagen) en dekt ieder afzonderlijk verzuimgeval. Als werkgever bepaalt u zelf het aantal dagen dat u voor eigen rekening neemt. Naast de conventionele dekking bestaat de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze te combineren met de Arbo-dienstverlening en het reïntegratieproces.

 

Deze verzekeringsvorm is voornamelijk interessant voor bedrijven met minder dan 50 werknemers.

 

Door de verzekeraars worden diverse pakketten aangeboden onder verschillende benamingen die in essentie terug te voeren zijn tot een drietal mogelijkheden.

  • Verzuim
  • Verzuim + Arbo
  • Verzuim + Arbo + Re-integratie

Stop loss: een stop loss verzuimverzekering gaat uit van een totaal eigen risico in geld (eigen behoud per jaar). Op basis van de verzuimhistorie wordt het eigen behoud bepaald. Het eigen behoud is het bedrag aan loonschade door ziekteverzuim dat voor rekening van de werkgever komt. De stop loss dekking verzekert de loonschade door verzuim dat in enig jaar boven het eigen behoud uitkomt.

 

Deze verzekeringsvorm is voornamelijk bedoeld voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Verzuimverzekerd is een platform over verzuimverzekering. Een offerte wordt op maat gemaakt. Het platform en haar adviseurs hebben geen belangen bij verzekeraars. Een advies om niet te verzekeren tegen verzuim is dus net zo gemakkelijk gegeven als om dit wel te doen.